Svein Drangeid

Advokat

telefon: 952 75 305
epost: sd@advokatilarvik.no

Nettside

Svein Drangeid

Advokat Svein Drangeid har siden 1990 arbeidet innenfor de fleste rettsområder med vekt på erstatningsrett som spesialområde.

Personskade og erstatningsretts advokat
Som bistår deg mot skadevolder og forsikringsselskap

Arbeidsoppgaver
– Yrkesskade og yrkessykdom
– Pasientskade
– Trafikkskade
– Voldsoffererstatning
– Trygderett
– Arv og skifte
– Alminnelig praksis
– Fast eiendom
– Personskadeerstatning

Arbeidsbakgrunn
– Konsulent ved Oslo ligningskontor 1985-1988
– Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Føyen & Co. i 1988-1989
– Dommerfullmektig ved Stjør- og Verdal Sorenskrivervembede i 1989-1990
– Advokat i Larvik 1990-2000
– Advokat i Advokatene Draneid, Hana og Løken, Larvik 2000-2013
– Advokat i Advokatene Ackenhausen, Nissen-Sollie & Drangeid, Larvik fra 2013