Mette Ackenhausen

Advokat

telefon: 934 12 570
epost: ma@advokatilarvik.no

Nettside

Mette Ackenhausen

Arbeidsoppgaver
– Arv; arveplanlegging og arvefall
– Barn; foreldretvister (dvs. fast bosted, samvær og foreldreansvar) samt barnevern (dvs. omsorgsovertagelse)
– Samliv; opprettelse av ektepakt og samboeravtale samt økonomisk oppgjør ved endt samliv eller skilsmisse
– Personskadeerstatning

Arbeidsbakgrunn
– Østerdal politidistrikt / Hedmark politidistrik: fullmektig / politiinspektør (dvs jurist i politiet) med b.l.a. anvar for distriktets sedelighetssaker fra mars 1999 – mars 2002.
– Dommerfullmektig ved Larvik tingrett fra mars 2002 – mai 2004
– Advokat i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Hesselberg fra mai 2004 – desember 2009
– Advokat i Advokatene Ackenhausen, Nissen-Sollie & Klaastad Svendsen
fra desember 2009 – september 2013
– Advokat i Advokatene Ackenhausen, Nissen-Sollie & Drangeid fra september 2013 – d.d.

Annet
– Fast bistandsadvokat ved Vestfold tingrett fra 2011
– Fast bobestyrer i offentlige dødsboer og felleseieskifter ved Vestfold tingrett, Larvik tinghus fra 2018